Warehouse Specialist (w/m/d) full-time, Copenhagen

🔭 Our mission & vision

Job Description

Warehouse Specialist (m/w/d) full-time, Copenhagen

As a Warehouse Specialist, you will be responsible for managing the warehouse layout and optimization, receiving incoming deliveries, stocking them as needed and preparing the shipment of goods to our customers, while ensuring Infarm quality standards in one of our Plant Hubs in Taastrup. Moreover, having high attention to detail and being well organised are among your strongest skills. 

You're excited about our vision to reshape the food industry.

You believe diversity, collaboration and teamwork are key drivers for success.

You thrive in an environment where you can take ownership and solve hard problems.

You love a challenge and want to do well while doing good.

You want to expand your horizons and grow with us as we grow.

Responsibilities:

Manage warehouse layout and optimization

Maintain the warehouse area, ensuring it is always clean and organized

Receive goods and stock into the warehouse

Maintain records of truck arrival time, number of trucks, number of shipments, returns etc

Picking and packing goods; kitting activity

Physical stock-out of goods

Shipments documentation

Weekly cycle counting, Quarterly stock-taking and Annual stock count 

Coordinate waste management

Keep records of material entering and exiting the warehouse

Follow safety guidelines

Requirements:

Experience in managing warehouses

Experience in handling and storing chemicals as per Danish regulations

Experience in working with inventory management systems

Working knowledge of computers (Google tools, Microsoft Office)

Fluent in Danish and English

Driven to achieve the highest quality in daily work

Multitasking ability and quick response to frequent priority shifts

Effective verbal and written communication skills

Organized, detail-oriented and trustworthy

Proactive and self-motivated

Ability to work under stress

Forklift license is preferred 

What We Offer:

The opportunity to join Infarm as we expand across the globe and help change the future of farming

The ability to drive impact and be a true partner to the business, working closely with top-level managers

A friendly work environment with a diverse group of motivated, talented, and visionary colleagues

30 days of vacation plus an extra day off on your birthday 

Fresh herbs to take home

Coffee, tea, fresh and healthy snacks.

Who we are

Passionate to eat better, Infarm was founded in Berlin in 2013 by Osnat Michaeli and the brothers Erez and Guy Galonska. With the aim to share the goodness of own-grown produce with everyone, they developed a smart modular farming system that allows distribution of farms throughout the urban environment, growing fresh produce in any available space and fulfilling any market demand. 

Today, with cutting edge R&D, patented technologies, and a leading multidisciplinary team, Infarm is growing a global farming network helping cities become self-sufficient in their food production while significantly improving the safety, quality, and environmental footprint of our food. 

Be part of the Infarm (r)evolution and help people to take back ownership of their food. 

 

Infarm is an equal opportunity employer. We strive to grow an inclusive environment, where everyone can thrive, regardless of your background and circumstances. We nurture diversity because we appreciate the uniqueness and differences between people. Each employee’s distinctive experiences, perspectives, and viewpoints helps us build a resilient environment, where we can all learn, grow, and create great things together. All applicants are given equal opportunity regardless of age, gender identity or expression, language, disability, ethnic origin, national origin, religion, belief, culture, socio-economic status, or sexual orientation. 

 


Lagerspecialist (m/w/d) på fuld tid, København

Som Lagerspecialist får du ansvaret for at styre lagerindretningen og optimeringen, modtage indgående leverancer, lagerføre dem efter behov og klargøre forsendelsen af ​​varer til vores kunder, samtidig med at du sikrer Infarm kvalitetsstandarder i et af vores Plant Hubs i Taastrup. Desuden er det at have stor opmærksomhed på detaljer og være velorganiseret blandt dine stærkeste færdigheder.

Du er begejstret for vores vision om at omforme fødevareindustrien.

Du mener, at mangfoldighed, samarbejde og teamwork er nøgledrivere for succes.

Du trives i et miljø, hvor du kan tage ejerskab og løse hårde problemer.

Du elsker en udfordring og vil gøre det godt, mens du gør det godt.

Du ønsker at udvide din horisont og vokse med os, mens vi vokser.

Ansvarsområder:

Håndtere lagerlayout og optimering

Vedligehold lagerområdet, og sørg for, at det altid er rent og organiseret

Modtage varer og lager ind på lageret

Vedligeholde registreringer af lastbilens ankomsttid, antal lastbiler, antal forsendelser, returneringer osv

Plukning og pakning af varer; kitting aktivitet

Fysisk beholdning af varer

Forsendelsesdokumentation

Ugentlig cyklusoptælling, Kvartalsopgørelse og Årlig lageroptælling

Koordinere affaldshåndtering

Før optegnelser over materiale, der kommer ind og ud af lageret

Følg sikkerhedsretningslinjerne

Krav:

Erfaring med lagerstyring

Erfaring med håndtering og opbevaring af kemikalier efter danske regler

Erfaring med at arbejde med lagerstyringssystemer

Arbejdskendskab til computere (Google-værktøjer, Microsoft Office)

Flydende i dansk og engelsk

Driven for at opnå den højeste kvalitet i det daglige arbejde

Multitasking-evne og hurtig respons på hyppige prioritetsskift

Effektive mundtlige og skriftlige kommunikationsevner

Organiseret, detaljeorienteret og troværdig

Proaktiv og selvmotiveret

Evne til at arbejde under stress

Gaffeltrucklicens foretrækkes

Hvad vi tilbyder:

Muligheden for at blive medlem af Infarm, når vi ekspanderer over hele kloden og hjælper med at ændre fremtidens landbrug

Evnen til at skabe gennemslagskraft og være en ægte partner for virksomheden i tæt samarbejde med topledere

Et venligt arbejdsmiljø med en mangfoldig gruppe af motiverede, talentfulde og visionære kolleger

30 dages ferie plus en ekstra fridag på din fødselsdag

Friske krydderurter med hjem

Kaffe, te, friske og sunde snacks.

Hvem vi er

Infarm, der brænder for at spise bedre, blev grundlagt i Berlin i 2013 af Osnat Michaeli og brødrene Erez og Guy Galonska. Med det formål at dele det gode ved egendyrkede produkter med alle, udviklede de et smart modulært landbrugssystem, der tillader distribution af gårde i hele bymiljøet, dyrkning af friske produkter i enhver tilgængelig plads og opfylder enhver markedsefterspørgsel.

I dag, med banebrydende forskning og udvikling, patenterede teknologier og et førende tværfagligt team, udvikler Infarm et globalt landbrugsnetværk, der hjælper byer med at blive selvforsynende med deres fødevareproduktion og samtidig forbedre vores fødevarers sikkerhed, kvalitet og miljømæssige fodaftryk.

Vær en del af Infarm (r)evolutionen og hjælp folk til at tage ejerskabet af deres mad tilbage.

Infarm er en ligestillingsarbejdsgiver. Vi stræber efter at skabe et rummeligt miljø, hvor alle kan trives, uanset din baggrund og situation. Vi plejer mangfoldighed, fordi vi værdsætter det unikke og forskelle mellem mennesker. Hver medarbejders karakteristiske erfaringer, perspektiver og synspunkter hjælper os med at opbygge et robust miljø, hvor vi alle kan lære, vokse og skabe gode ting sammen. Alle ansøgere gives lige muligheder uanset alder, kønsidentitet eller udtryk, sprog, handicap, etnisk oprindelse, national oprindelse, religion, tro, kultur, socioøkonomisk status eller seksuel orientering.

Responsibilities & tasks

Ideal candidate

Skills & qualifications

How to apply

Is something wrong with this job posting? Doesn't match your idea of good?
Let us know and help us maintain the quality of jobs.

Apply for this job